Gerbuvet B.V. is een recycling bedrijf van frituurvet. Sinds 1 november 2002 is Gerbuvet B.V. actief in deze markt. De controle van het ingezamelde vet wordt uitgevoerd in het gecertificeerde laboratorium en voordat het frituurvet/ -olie het terrein van Gerbuvet verlaat wordt dit ook weer bemonsterd en geanalyseerd. Dit staat borg voor een goede en constante kwaliteit. De afzet van gerecycled frituurvet/ -olie vindt zijn weg naar de bio-industrie, zowel in binnen als buitenland. Door middel van ons frituurvet, als brandstof van een energiebedrijf wordt het aandeel in de levering van groene stroom vergroot. Daarnaast wordt frituurolie gebruikt als grondstof voor de fabricage van biodiesel.

In samenwerking met een aantal inzamelaars wordt dit frituurvet/ -olie voor Gerbuvet B.V verzameld en naar Gerbuvet gebracht of door eigen wagens van Gerbuvet opgehaald.

Zo leveren Gerbuvet B.V., inzamelaars en leveranciers van gebruikt frituurvet en/ of olie een kleine bijdrage aan een beter en schoner milieu.